Dane firmy

 

AKM POLAND SP. Z O.O.

Ul. Jana Pawła II 54

89-200 Szubin

NIP: 5581864005

REGON: 364085833

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000610800

Kapitał zakładowy: 5000 PLN wpłacony w całości